Udiarenská komora je interiérové kompaktné plnoautomatické zariadenie určené pre potravinársky priemysel na tepelné opracovanie (červenanie, sušenie, údenie, varenie, dováranie, vetranie) mäsa, mäsových výrobkov, hydiny, rýb a mliekárenských výrobkov, ktoré sú umiestnené na udiarenskom vozíku.

Technologický proces tepelného spracovania je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje chod zariadenia. Riadiaci systém umožňuje ľubovoľné usporiadanie sekcii technologického procesu tepelného opracovania výrobku podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka riadiacemu systému dochádza k minimálnym stratám na váhe produktu.

Naše udiarne majú pre každý vozík obehový ventilátor, čím je zabezpečené dokonalé prúdenie vzduchu vo vnútri komory a taktiež je zaručené dokonalé rozloženie teplôt, vlhkosti a udiarenského dymu z vyvíjača.

Naše udiarne sú v štandarde dodávané s frekvenčným meničom obehových ventilátorov čím je možné plynulé nastavenie otáčok ventilátora pri jednotlivých sekciách technologického procesu, to zaručuje dosiahnutie maximálnej efektívnosti procesu!

Nový projekt (5)
Nový projekt (6)

Komory štandardne dodávame s automatickým umývacím systémom a sú vybavené riadeným vyvíjačom dymu, ktorý na základe snímaných teplôt sám prehrabáva médium alebo zapína ohrevnú špirálu média. Vyvíjač dymu môže byť – štiepkový, trecí alebo na tekutý dym.

Naše udiarne umožňujú riadenie procesu metódou Delta – T. Zákazník má možnosť uloženia až 99 programov s tým, že v každom programe je možné navoliť 99 sekcií!

Robustná konštrukcia zabezpečuje dokonalú izoláciu a dlhú životnosť. Ohrev udiarne môže byť v prevedení:

  • Elektrický
  • Plynový
  • Parný
  • Kombinácia zmienených ohrevov
Nový projekt (7)
Technické údaje

Máte záujem o naše zariadenia?

Neváhajte, a napíšte nám s dopytom. Radi sa Vám budeme venovať.