Komory udiarenské typ KU XX X

 • Zariadenie určené pre automatické tepelné opracovanie údenárskych výrobkov a to červenanie, sušenie, údenie, varenie, dováranie, (pečenie), (sprchovanie), odvetranie bez ďalšej manipulácie.
 • Technologický proces tepelného spracovania je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje chod zariadenia
 • riadiaci systém umožňuje ľubovoľné usporiadanie sekcii technologického procesu tepelného opracovania výrobku
 • Udiarne sú vhodné pre údenie všetkých druhov udiarenských výrobkov mäsa, hydiny, rýb a mliekarenských výrobkov
 • Robustná konštrukcia zabezpečuje dokonalú izoláciu a dlhú životnosť
 • Tepelný zdroj komory môže byť podľa požiadaviek zákazníka :
  • Elektrický
  • Plynový
  • Parný
 • Alebo kombinácia jednotlivých ohrevov
 • Komory sa štandardne vybavené automatickým umývacím systémom
 • Komory udiarenské sú vybavené vyvíjačom dymu (trecí, tekutý dym, štiepkový vyvíjač dymu)
Technické parametre
  K01M K01S K01.x.1 K02.x.1 K03.x.1 K04.x.1 K04.x.2 K06.x.1 K06.x.2 K08.x.2
Počet vozíkov 1 1 1 2 3 4 4 6 6 8
Veľkosť vozíka              (m) 0,7×0,7×1,4 1x1x1,7 1x1x2 1x1x2 1x1x2 1x1x2 1x1x2 1x1x2 1x1x2 1x1x2
Šírka A (mm) 1100 1600 1600 1600 1600 1600 3220 1600 3220 3220
  B (mm) 1400 2060 2060 2060 2160 2160 3780 2160 3780 3780
Hĺbka D (mm) 1000 1220 1220 2280 3340 4400 2280 6520 3340 4400
  E (mm) 1080 1320 1320 2380 3440 4500 2580 6620 3440 4500
Výška F (mm) 1900 2380 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640
  G (mm) 2100 2660 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920
Príkon el. mot.            (kW) 2,2 4 5,4 10,8 15,2 19,6 19,6 30,4 30,4 39,2
   
Komory údenárske KU01M KU01S KU01.x.1 KU02.x.1 KU03.x.1 KU04.x.1 KU04.x.2 KU06.x.1 KU06.x.2 KU08.x.2
Komory varné    KV01S KV01.x.1 KV02.x.1 KV03.x.1 KV04.x.1 KV04.x.2 KV06.x.1 KV06.x.2 KV08.x.2
  Ohrev elektrický  (kW) 12 20 26 52 78 104 104 156 156 208
X Ohrev parný       (kg/h) 55 110 165 220 220 310 310 440
  Ohrev plynový     (kW) 20 30 55 80 110 110 160 160 220
Komory schladzovacie   KZ01.x.1 KZ02.x.1 KZ03.x.1 KZ04.x.1 KZ04.x.2 KZ06.x.1 KZ06.x.2 KZ08.x.2
Chladiace médium  
  Čpavok                (kW) 20 40 60 80 80 120 120 160
X Freón                   (kW)             20 40 60 80 80 120 120 160
  Glykol                   (kW) 20 40 60 80 80 120 120 160
Produktivita za 8 hod.
Udiarenská komora       kg 250-350 460-600 600-800 1200-1600 1800-2400 2400-3200 2400-3200 3600-4800 3600-4800 4800-6400
Varná

komora       kg

300-500 500-800 600-1000 1200-2000 1800-3000 2400-4000 2400-4000 3600-6000 3600-6000 4800-8000
Schladzovacia

komora       kg

800-1500 1600-3000 2400-4500 3200-6000 3200-6000 4800-9000 4800-9000 6400-1200