Udiarenské komory AIR sú univerzálne kompaktné zariadenia, určené pre spracovanie potravinárskych výrobkov, hlavne mäsa, rýb, hydiny a mliekarenských výrobkov.

Udiarenská komora AIR v technologickom procese spracovania potravinárskych výrobkov zabezpečuje sušenie, varenie a údenie, ako aj riadené sušenie pri nízkych teplotách, údenie studeným dymom a zretie s možnosťou automatickej regulácie vlhkosti podľa technologického procesu.

Technologický proces tepelného spracovania aj chladenia je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje chod zariadenia. Riadiaci systém umožňuje ľubovoľné usporiadanie sekcii technologického procesu tepelného opracovania výrobku podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka riadiacemu systému dochádza k minimálnym stratám na váhe produktu.

Naše udiarne sú v štandarde dodávané s frekvenčným meničom obehových ventilátorov čím je možné plynulé nastavenie otáčok ventilátora pri jednotlivých sekciách technologického procesu, to zaručuje dosiahnutie maximálnej efektívnosti procesu!

Nový projekt (5)
Mask

Na každý vozík pripadá obehový ventilátor, aby bolo zabezpečené dokonalé prúdenie vzduchu a rozloženie teplôt vo vnútri komory.

Udiareň AIR je oproti klasickej udiarni vybavená chladičom, resp – tzv. Vzduchovou osmózou AIR, ktorá zabezpečuje úpravu vzduchu pre riadené sušenie. To umožňuje výrobcom robiť napríklad počas týždňa varenú výrobu a počas víkendu polosušené produkty.

Udiareň AIR je v štandarde dodávaná so Schladzovacími sprchami: na schladenie hotového výrobku po tepelnom opracovaní, činnosť tohto zariadenia zabezpeču-je riadiaci systém na základe zvolenej sekcie programu a to bud‘ na čas alebo na jadrovú teplotu. Po skončení sprchovania výrobku sa celý systém prefúkne auto-maticky stlačeným vzduchom.

Robustná konštrukcia zabezpečuje dokonaffi izoláciu a dlhú životnosť.
Ohrev udiarne môže byť v prevedení:

  • Elektrický
  • Plynový
Bitmap (9)
Technické údaje

Máte záujem o naše zariadenia?

Neváhajte, a napíšte nám s dopytom. Radi sa Vám budeme venovať.