Sušiarenská komora je technologické celonerezové zariadenie určené na sušenie a zretie mäsových výrobkov. Je určené predovšetkým pre tepelne neopracované mäsové výrobky, ako aj pre sušenie tepelne opracované trvanlivé výrobky, ktoré sú umiestnené na udiarenských vozíkoch.

V sušiarni dochádza k postupnému odburávaniu vody z výrobkov. Intenzita sušiaceho procesu je riadená na základe relatívnej vlhkosti, teploty a prúdenia vzduchu. Proces sušenia a zretia je pre jednotlivé druhy výrobkov optimalizovaný na základe zostavených programov. Príliš intenzívnym sušením vzniká nebezpečenstvo presušenia povrchových vrstiev výrobku a tým dochádza k spomalovaniu uvoľňovania vody z vnútra výrobku — vytvorí sa tzv. krúžok. Pri pomalom sušení sa zase zvyšuje nebezpečenstvo vzniku pliesní, znižuje sa obrátkovosť a zvyšuje energetická náročnosť pri spracovaní. Zariadenie sušiarne je projektované a vyrábané podľa rozmerov sušiarenskej komory. V závislosti od rozmerov sú projektované výkony jednotlivých agregátov a rozmery potrubí.

Prostredníctvom snímačov sa meria teplota a vlhkosť v sušiarni. Na základe požadovaných hodnôt teploty a vlhkosti, zadaných v programe, sú ovládané regulačné výstupy pre ohrev, chladenie a zvlhčovanie. Pomocou frekvenčného meniča ovláda výkon ventilátora.

Ovládaním klapky čerstvého vzduchu sa zabezpečuje výmena vzduchu v sušiarni. Digitálnymi vstupmi sa kontroluje tlak vody, stav nadprúdovej ochrany motora klapky, relé činnosti frekvenčného meniča. Riadiaci systém sa dodáva buď v samostatnom rozvádzači alebo ako súčasť elektrického rozvádzača. Súčasťou psychrometra je čidlo, ktorého koniec je dokonale obalený vlhkým visiacim knôtom ponoreným do vodnej nádržky psychrometra, ktoré zaznamenáva vlhkosť.

Zariadenie ja univerzálne a spíňa podmienky pre opracovanie väčšiny bežne vyrábaných tepelne neopracovaných výrobkov. Je navrhnuté tak, aby v technológii boli minimálne tlakové straty.

Mask (6)

Celý technologický proces v komore riadi riadiaci systém. Tento riadiaci systém zaručuje dokonalú kontrolu procesu v každom momente.

Technické údaje:

  • Regulácia teploty 18 – 32°C
  • Regulácia vihkosti 45 – 98%
Mask (7)

Máte záujem o naše zariadenia?

Neváhajte, a napíšte nám s dopytom. Radi sa Vám budeme venovať.