Varná komora je interiérové kompaktné plnoautomatické zariadenie určené pre potravinársky priemysel na tepelné opracovanie a to varenie, dováranie, (sprchovanie, chladenie) podľa požiadaviek zákazníka aj na pečenie mäsa, mäsových výrobkov, hydiny a rýb.

Technologický proces tepelného spracovania je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje chod zariadenia.

Riadiaci systém umožňuje ľubovoľné usporiadanie sekcii technologického procesu tepelného opracovania výrobku podľa požiadaviek zákazníka.

Naše udiarne sú v štandarde dodávané s frekvenčným meničom obehových ventilátorov čím je možné plynulé nastavenie otáčok ventilátora pri jednotlivých sekciách technologického procesu, to zaručuje dosiahnutie maximálnej efektívnosti procesu!

Nový projekt (5)
Mask (1)

Pri požiadavke zákazníka, aby boli komory určené aj na pečenie sú tieto komory vyrábané zo zosilnených plechov a s prídavným topením. Teplota pečenia je až do 220°C. Prúdenie vzduchu v komore môže byť vertikálne aj horizontálne.

Riadiaci systém umožňuje riadit proces varenia diferenciou teptôt – takzvaná Delta T. Robustná konštrukcia zabezpečuje dokonalú izoláciu a dlhú životnosf.

Ohrev komory môže byť v prevedení:

  • Elektrický
  • Plynový
  • Parný
  • Alebo kombinácia jednotlivých ohrevov

Výhody zariadení PSG plus:

  • V Štandardnej výbave frekvenčné meniče na obehových ventilátoroch
  • Dotyková obrazovka dodávaná v štandardnej výbave
  • Riadený a tlakový vyvíjač dymu
  • Symetrické nasávanie vzduchu
  • Entalpický systém merania vlhkosti vzduchu
Bitmap (15)
Technické údaje

Máte záujem o naše zariadenia?

Neváhajte, a napíšte nám s dopytom. Radi sa Vám budeme venovať.