Komory schladzovacie typ KZ XX X

 • Zariadenie určené pre automatické tepelné opracovanie údenárskych výrobkov a to sprchovanie, chladenie, od vetranie bez ďalšej manipulácie.
 • Schladzovanie intenzívnou vodnou sprchou s prúdením vzduchu prebieha do teploty v jadre 35 – 30ºC pričom sprchovanie je riadené intervalové.
 • Schladzovanie prúdením vzduchu o teplote 0 – 5ºC v tejto fáze sa výrobok ochladzuje na požadovanú teplotu, ktorá môže byť pod +8ºC
 • Technologický proces tepelného spracovania je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje chod zariadenia
 • riadiaci systém umožňuje ľubovoľné usporiadanie sekcii technologického procesu tepelného opracovania výrobku
 • Komory schladzovacie sú vhodné pre schladzovanie všetkých druhov výrobkov z mäsa, hydiny a rýb
 • Robustná konštrukcia zabezpečuje dokonalú izoláciu a dlhú životnosť
 • Tepelný zdroj komory môže byť podľa požiadaviek zákazníka :
  • R404A
  • čpavok