Komory varné typ KV XX X

 • Zariadenie určené pre automatické tepelné opracovanie údenárskych výrobkov a to varenie, dováranie, (sprchovanie, chladenie), od vetranie bez ďalšej manipulácie.
 • Technologický proces tepelného spracovania je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje chod zariadenia
 • riadiaci systém umožňuje ľubovoľné usporiadanie sekcii technologického procesu tepelného opracovania výrobku
 • Komory varne sú vhodné pre varenie všetkých druhov výrobkov z mäsa, hydiny a rýb
 • Robustná konštrukcia zabezpečuje dokonalú izoláciu a dlhú životnosť
 • Tepelný zdroj komory môže byť podľa požiadaviek zákazníka :
  • Elektrický
  • Plynový
  • Parný
  • Alebo kombinácia jednotlivých ohrevov
 • Komora môže byť vybavená schladzovaním, ktoré zabezpečí rýchle ochladenie výrobkov na expedičnú teplotu
 • Riadiaci systém umožňuje riadiť proces varenia diferenciou teplôt takzvaná delta