Umývacie zariadenia vozíkov

  • Je plnoautomatické  zariadenie určené pre umývanie a dezinfekciu údiarenskych vozíkov používaných na prepravu údených výrobkov v potravinárskom priemysle.
  • Umývačka sa umiestňuje do reťazca pracovného cyklu a to do prechodu z expedície a výroby.Týmto je podmienené umytie každého udiarenského vozíka, ktorý vstupuje do procesu výroby .
  • Celý proces umývania a dezinfekcie je riadený elektronickým mikroprocesorovým riadiacim systémom , ktorý optimalizuje proces umývania a dezinfekcie podľa navolených parametrov.
  • Ukážka umývania : použitý čistiaci prostriedok Mip CA 1%, pri teplote 65°C