Umývačka prepraviek

 Umývačka prepraviek UP je zariadenie určené na umývanie znečistených prepraviek používaných v mäsiarskom priemysle a v iných potravinárskych  prevádzkach. Zariadenie je navrhnuté na štandardné prepravky 600x400x max 430 (mm)

Popis zariadenia

Základový rám časť zariadenia v ktorom sa nachádzajú technologické časti umývačky ako napríklad zásobníková nádrž (slúži ako zásobník čistiaceho roztoku), elektrický ohrev, dopravné čerpadlo, snímače (výška hladiny, teplota, koncentrácia čistiaceho prostriedku), dávkovacie čerpadlo ( doprava čistiacej chémie do čistiaceho roztoku), dopravný mechanizmus (zabezpečuje správny posun prepraviek cez jednotlivé sekcie umývačky)

Umývacie zóny časť v ktorej sa nachádzajú umývacie brány s nožovými tryskami ktoré sú umiestnené s dôrazom na umývanie prepraviek (nožové trysky nám zvyšujú účinnosť umývania)

Čistiace filtre(dvojzónové) zariadenie pre zachytávanie hrubých nečistôt

Oplachová  zóna je časť umývačky v ktorej sa prepravka opláchne od chémie čistou teplou zdravotne nezávadnou vodou

Osušovacia zóna slúži na zbavenie prepraviek prebytočnej vody pomocou prúdu vzduchu, ktorý tuto vodu odstráni

Horné vedenie prepraviek slúži k posuvu prepraviek k sklzu pričom prepravky sa  vkladajú do vedenia ručne.

Zadný sklz slúži k navedeniu prepravky do vstupnej časti umývačky a správnemu nasadeniu prepravky na dopravný mechanizmus

Elektrické ústrojenstvo  zariadenie ktoré na základe snímačov uvádza umývačku do činnosti pričom kontroluje jednotlivé navolené parametre a dáva povely jednotlivým členom pre ich dodržiavanie. Rýchlosť posuvu prepraviek cez jednotlivé umývacie zóny sa dá plynule meniť pomocou frekvenčného meniča čím vieme nadstaviť maximálny výkon umývačky podľa znečistenia prepraviek. Prepravky sú snímané ako náhle zistí umývačka nedostatok prepraviek prepne sa do pohotovostného režimu,šetrí vodu aj elektrickú energiu.

Zariadenie je vyrobené z nerezového materiálu AISI 304.

Umývačky sa vyrábajú v prevedení  UP100 od 100ks/1h až UP750 do750ks/1h.