Komory udiarenské pre trvanlivú výrobu

Udiarenská komora pre trvanlivú mäsovú výrobu je technologické zariadenie určené na údenie, sušenie a zretie mäsových tepelne neupravených výrobkov ako aj pre údenie syrov, rýb a iných udenárskych výrobkov, ktoré vyžadujú údenie pri nízkych teplotách. Rovnomerné prúdenie vzduchu okolo výrobkov v celej komore, presné riadenie teploty a vlhkosti umožňujú špecifické zušľachtenie výrobkov. Možnosť regulácie hmotnostnej straty a bodu zretia.

Zariadenie pozostáva z klimatizačnej jednotky a vzduchových rozvodov zabezpečujúcich rovnomernú cirkuláciu vzduchu, riadeného vyvíjača dymu, umývacieho zariadenia. Výkon klimatizačnej jednotky a rozmery vzduchových rozvodov sú projektované na mieru podľa rozmerov miestnosti.

Klimatizačná jednotka zabezpečuje požadovanú teplotu, vlhkosť, potrebné množstvo dymu a výmenu vzduchu v udiarni. Jednotka obsahuje chladič, odlučovač kvapiek, výhrevné teleso a zvlhčovacie zariadenie. Otáčky ventilátora sú ovládané frekvenčným meničom, ktorý zabezpečuje rovnomerné prúdenie vzduchu pri rôznom percentuálnom naplnení komory tovarom. Cirkulujúci vzduch je usmerňovaný obehovou klapkou striedavo do pravej a ľavej strany výtlačného potrubia. Tým je zabezpečená požadovaná rýchlosť a rovnomernosť prúdenia vzduchu v udiarni.

Vyvíjač dymu, pripojený ku klimatizačnej jednotke, sa počas údenia cyklicky zapína a zabezpečuje dostatočné naplnenie udiarne dymom. Opakovaním cyklov údenia a ich dobou trvania je možné dosiahnuť požadovanú intenzitu zaúdenia.

Technologický proces reguluje riadiaci systém. Zostavením programov pre jednotlivé druhy výrobkov sa zabezpečia optimálne technologické postupy údenia, čím sa zabezpečí kvalita výrobkov.

Udiareň je vybavená automatickým umývacím systémom.

Záznam o priebehu procesu údenia je zaznamenaný na tlačiarni alebo archivovaný v počítači – monitoring.

Zariadenie je vyrobené z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele.

 Udiarenská komora na trvanlivé výrobky 

Sušiarenská komora na trvanlivé výrobky